PVC Barijere, čunjevi i privremena signalizacija

Proizvodnja i ugradnja svih tipova saobraćajnih znakova i signalizacije

Vertikalna i horizontalna signalizacija

Usluge

ODBOJNA OGRADA

Pod odbojnom ogradom podrazumeva se tehnička sigurnosna konstrukcija čija je svrha sprečiti izletanje vozila sa ivice puta, odnosno prihvatiti i zadržati sa ivice skrenuta vozila. Izrađujemo zaštitne ograde od plaštova tipa A i tipa B.

U ponudi nudimo tri tipa čeličnih zaštitnih ograda:
-JO – Jednostrana ograda,
-JDO – Jednostrana distantna ograda,
-DDO – Dvostrana distantna ograda

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna signalizacija je signalizacija koja se izvodi na tlu. Što se tiče saobraćajne signalizacije možemo ih podeliti na uzdužne, poprečne i ostale oznake, tj. na informacije koje se vežu uz te vrste oznaka.
Poznatiji primeri uzdužnih oznaka su puna, isprekidana ili razdelna linija, primeri poprečnih bi bili linija zaustavljanja, pešački prelaz, biciklistička staza, a ostalih su strelice, natpisi na kolovozu (BUS, TAXI, ŠKOLA), ostrva ili parkinzi.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Vertikalna signalizacija je svaki vid signalizacije koji se nalazi na povišenom položaju u odnosu na tlo, bez obzira kolika ta visina bila. Najcešće se radi o saobraćajnim znakovima i tablama. Za njihovu izradu koriste se aluminijumski limovi 2-3 mm debljine, a kao nosači služe pocinkovane cevi, obima 60mm. Parametri visine mogu biti zadati ili ih sami određujete, osim ukoliko se radi o saobraćajnim znakovima, čije postavljanje je određeno odgovarajućim propisom.

Reference
ŽELITE LI DA SARAĐUJETE SA NAMA?
Kontakt
BLOG

Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija je svaki vid signalizacije koji se nalazi na povišenom položaju u odnosu na tlo, bez obzira kolika ta visina bila. Najcešce se radi o saobracajnim znakovima i tablama. Za njihovu izradu koriste se aluminijumski limovi 2-3 mm debljine, a kao nosači služe pocinkovane cevi, obima 60mm. Parametri visine mogu biti zadati ili ih sami određujete, osim ukoliko se radi o saobraćajnim znakovima, čije postavljanje je određeno odgovarajućim propisom. Proizvodimo kompletan asortiman saobraćajne signalizacije i opreme puta prema važećim…

Vidi više

Odbojna ograda

Zaštitna odbojna ograda je tehnička konstrukcija koja se postavlja na svim delovima puta gde postoji mogućnost nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila s puta, a koje bi ugrozilo sigurnost vozača i putnika, te ostalih učesnika u saobraćaju. Savremene saobraćajnice pored svih karakteristika modernih saobraćajnica koje omogućavaju postizanje većih brzina kretanja vozila, mirnu i udobnu vožnju, istovremeno moraju pružiti i maksimalnu sigurnost u saobraćaju. Jedna od važnih činilaca je zaštitna odbojna ograda. Osnovni matrerijal za izradu odbojne ograde su: čelični limovi, trake…

Vidi više

Horizontalna signalizacija

Može se definisati kao skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, čijim se kombinovanjem (prilikom projektovanja) i ugradnjom (na kolovozu) formiraju oznake. Pod horizontalnom signalizacijom se podrazumeva skup podužnih i poprečnih oznaka ispisanih ili utisnutih na površinu kolovoza bojom, plastikom ili na drugi način. Horizontalna signalizacija postoji i na drugim (saobraćajnim) površinama: trotoarima, komunikacijama unutar garaža i parkinga, aerodromskim pistama i platformama, sportsko rekreativni prostori, razne manipulativne površine i sl. Sa našom mehanizacijom izvodimo sve vrste horizontalne…

Vidi više
O nama

VERKERING d.o.o. je preduzeće koje posluje od 2011. godine. Uređeno je kao društvo sa ograničenom odgovornošću kome je osnovna delatnost izrada i ugradnja vertikalne i saobraćajne signalizacije, kao i zaštitne odbojne ograde.

Kontaktirajte nas

Adresa: Svetozara Miletića 40, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/848-408
E-mail: verkering.doo@gmail.com

Pratite nas
© Copyright 2024 Verkering | Powered by Actuel