Može se definisati kao skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, čijim se kombinovanjem (prilikom projektovanja) i ugradnjom (na kolovozu) formiraju oznake. Pod horizontalnom signalizacijom se podrazumeva skup podužnih i poprečnih oznaka ispisanih ili utisnutih na površinu kolovoza bojom, plastikom ili na drugi način. Horizontalna signalizacija postoji i na drugim (saobraćajnim) površinama: trotoarima, komunikacijama unutar garaža i parkinga, aerodromskim pistama i platformama, sportsko rekreativni prostori, razne manipulativne površine i sl.

Sa našom mehanizacijom izvodimo sve vrste horizontalne signalizacije na svim tipovima puteva (obeležavanje središnjih i ivičnih linija, pešačkih prelaza, autobuska i taksi stajališta, zaustavne linije itd). Osim toga označavamo:

  • parking mesta firmi
  • ocrtavamo igrališta,
  • aerodrome,
  • poligone za autoškole,
  • velika parkirališta shopping centara,
  • podzemne garaže,