Zaštitna odbojna ograda je tehnička konstrukcija koja se postavlja na svim delovima puta gde postoji mogućnost nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila s puta, a koje bi ugrozilo sigurnost vozača i putnika, te ostalih učesnika u saobraćaju.

Savremene saobraćajnice pored svih karakteristika modernih saobraćajnica koje omogućavaju postizanje većih brzina kretanja vozila, mirnu i udobnu vožnju, istovremeno moraju pružiti i maksimalnu sigurnost u saobraćaju. Jedna od važnih činilaca je zaštitna odbojna ograda.

Osnovni matrerijal za izradu odbojne ograde su: čelični limovi, trake i profili, a ostali elementi su vijci i matice. Antikorozivna zaštita svih elemenata zaštitne odbojne ograde vrši se postupkom toplog pocinčavanja.

Plašt ili branik – profilisana traka od čeličnog toplovaljanog lima debljine 3 mm odgovarajućih mehaničkih osobina određene dužine, koji prilikom udara vozila svojom deformacijom smanjuje posledice udara. Izvodi se kao ravni, kosi i savijeni prema krivini puta.

Vrste plaštova:

  • Plašt tip “A”
  • Plašt tip “B”

Jednostrana ograda (JO) je najjednostavniji obik zaštitne ograde gde je plašt direktno vezan za stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 1.33, 2 i 4 m.

Jednostrana distantna ograda (JDO) je ograda sa odstojnicima na razmaku 1.33, 2 i 4 m i stubovima koji su sa zadnje strane povezani čeličnom trakom.

Dvostrana distantna ograda (DDO) je ograda sa plaštovima sa obe strane koji su međusobno povezani na razmaku 1.33, 2 i 4 m i stubovima u sredini na razmaku od 1.33, 2 i 4 m.

Odstojnik – kruti element određenog profila i mera, čija je svrha ostvarenje krute veze između branika i stuba ili drugog oslonca.

Stub – nosač odstojnika i/ili branika, izrađen od mehanički otpornog materijala, određenog profila i dužine koji osigurava nošenje branika u određenoj poziciji i deluje zajedno s odstojnikom i osigurava nošenje plašta.

Koristi se:

  • Stub HOP U 10 dužine 1.3-2 m
  • Stub INP 14 dužine 1.3-2 m

Oblik stuba:

  • ravni
  • konzolni – anker ploča
  • “L” oblik

Završni elementi – posebno oblikovani branici i delovi koji se nalaze na početku, odnosno završetku zaštitne ograde, sa ciljem da umanje posledice naletanja vozila na ogradu.

Reflektirajuće oznake (katadiopteri)

– su reflektujuće oznake koje su sa jedne strane crvene boje, a sa druge bele. Postavljaju se na odbojnu ogradu, betonske zidove, portale tunela.