Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija je svaki vid signalizacije koji se nalazi na povišenom položaju u odnosu na tlo, bez obzira kolika ta visina bila. Najcešce se radi o saobracajnim znakovima i tablama. Za njihovu izradu koriste se aluminijumski limovi 2-3 mm debljine, a kao nosači služe pocinkovane cevi, obima 60mm. Parametri visine mogu biti zadati ili ih sami određujete, osim ukoliko se radi o saobraćajnim znakovima, čije postavljanje je određeno odgovarajućim propisom. Proizvodimo kompletan asortiman saobraćajne signalizacije i opreme puta prema važećim…

Vidi više

Odbojna ograda

Zaštitna odbojna ograda je tehnička konstrukcija koja se postavlja na svim delovima puta gde postoji mogućnost nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila s puta, a koje bi ugrozilo sigurnost vozača i putnika, te ostalih učesnika u saobraćaju. Savremene saobraćajnice pored svih karakteristika modernih saobraćajnica koje omogućavaju postizanje većih brzina kretanja vozila, mirnu i udobnu vožnju, istovremeno moraju pružiti i maksimalnu sigurnost u saobraćaju. Jedna od važnih činilaca je zaštitna odbojna ograda. Osnovni matrerijal za izradu odbojne ograde su: čelični limovi, trake…

Vidi više

Horizontalna signalizacija

Može se definisati kao skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, čijim se kombinovanjem (prilikom projektovanja) i ugradnjom (na kolovozu) formiraju oznake. Pod horizontalnom signalizacijom se podrazumeva skup podužnih i poprečnih oznaka ispisanih ili utisnutih na površinu kolovoza bojom, plastikom ili na drugi način. Horizontalna signalizacija postoji i na drugim (saobraćajnim) površinama: trotoarima, komunikacijama unutar garaža i parkinga, aerodromskim pistama i platformama, sportsko rekreativni prostori, razne manipulativne površine i sl. Sa našom mehanizacijom izvodimo sve vrste horizontalne…

Vidi više
O nama

VERKERING d.o.o. je preduzeće koje posluje od 2011. godine. Uređeno je kao društvo sa ograničenom odgovornošću kome je osnovna delatnost izrada i ugradnja vertikalne i saobraćajne signalizacije, kao i zaštitne odbojne ograde.

Kontaktirajte nas

Adresa: Svetozara Miletića 40, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/848-408
E-mail: verkering.doo@gmail.com

Pratite nas
© Copyright 2024 Verkering | Powered by Actuel